pocasie pranostiky
Dnes je Sobota 27. mája 2017 meniny má Iveta
Vyhľadať v Pozri:

Počasie pranostiky Máj Pocasie Slovensko, okolité štáty predpoveď a aktualný stav

Spravy.pozri.sk
Deň narcisov 2017: napriek dažďu takmer milión eur
spravy pocasie
Bratislava, 18.5.2017 ( WBN/PR ) – Aj keď Dňu narcisov naprialo v tomto roku počasie, podarilo sa vyzbierať sumu, ktorá atakovala minuloročný rekord....
Inzeráty
Denný anglicko - zábavný tábor pre deti voveku 6-8 rokov
Denný anglicko - zábavný tábor pre deti voveku 6-8 rokovJazyková škola CASSI otvára ďalší ročník Denn . . .
Cena: 89 €
 

Pranostiky súčasť ľudovej slovesnosti.
Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili.

MÁJ

Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.
Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.
Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.

Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.
Chladný máj, jahody zrelé na Turice, jasný Urban vínom naplní pivnice.
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.
Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
Chladný máj, pre ovocie raj.
Studený máj, v stodole raj.

Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.
Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.
V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
Studený marec, mokrý máj, bude humno ako raj.
Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj.
Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
V máji, aby palica pastierom neobschla.
V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
Májové blato, pre hospodára zlato.
Májová tráva moc úžitku dáva.
Májový dážď padá, zlato padá.
Májová kvapka za dukát stojí.
Máj, pôjdem v háj.
Máj, chleba daj!

Čím je teplejší a suchší máj, tým je chladnejšia a vlhšia väčšia časť júna.
Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to háji.
Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumrie.
Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.
Po teplom jasnom máji nasleduje chladný jún.
Keď v máji neprší, júnové sucho to dovŕši.
Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.
Keď máj vlahy nedá, jún sa predá.
Máj a september sú bránami leta.
Teplý máj znamená daždivý jún.
Suchý máj, skúpy rok.
Suchý máj, suché leto.

1.5
· Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
· Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.

4.5
· Ak je na svätého Floriána veľký vietor, je toho roku veľa ohňov.
· Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.
· Svätý Florián úrodu nám chráň.

7.5
· Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud (sad).
· Stanislav ráňa orechy.

11.5
· Dážď na svätého Mamerta prináša súženie, lebo v ňom nič dobrého nie je.

12.5
· Ak bolo napriek očakávanému ochladeniu teplo, predpokladalo sa, že bude studené leto. · Pán Serboni (začiatky vlastných mien: Pan-krác, Ser-vác a Boni-fác) páli stromy. · Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie. · Jasnými dňami Pankráca a Urbana bude oberačka viníc požehnaná. · Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. · K trom zamrznutým patria aj Róbert (7.6) a Norbert (6.6). · Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. · Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli. · Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka. · Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.
· Pankrác, Servác a Bonifác sú ľadoví muži.
13.5
· Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

15.5
· Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.
· Svätá Žofia stromy rozvíja, ľan rozsieva a víno vypíja.
· Žofia - ľadová žena.
· Žofka - dočúraná.
· Žofia sadí mak.

19.5
· Do Petra (Peter Celestín, pápež) nie je tepla, a po Petre už je po teple.
· Ak Peter prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas.
· Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac.
· Gertrúda je už záhradníčkou.

´ 23.5
· Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

25.5
· Po jasnom Urbane, keď je dážď na Víta, hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.
· Ak je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná.
· Jasné slnko na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.
· Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
· Keď sa Urban smeje, hrozno plače (šťavnaté hrozno).
· Dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo.
· Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.
· Urban ešte niekedy bradou pokýva.
· Ako je na Urbana, taká bude jeseň.
· Dážď na Urbana veštil veľa vína.
· Na Urbanov deň utekaj siať len.
· Urban z peci zlezie.

26.5
· Deň svätého Filipa prinesie buď požehnanie alebo lopotenie.
Na svätého Filipa tráva už rozkvitá.Pridať predpoveď počasia medzi obľúbené stránky